De Kindbehartiger geeft kinderen een stem in scheidingssituaties. Het is een professional die tijdens de scheiding naast kinderen staat, hun gevoelens en behoeften verwoordt, hen informatie geeft en jullie als ouders advies geeft over wat in het belang is van jullie kind.

WAAROM IS DAT NODIG? 

Jij gaat scheiden van je partner en wilt alles goed regelen, maar jullie kind heeft een andere positie. Jullie kind kan niet scheiden van een ouder en blijft als het ware 50% de ene ouder en 50% de andere ouder. Hij of zij blijft met jullie allebei verbonden en moet daar een weg in zien te vinden.

Kinderen voelen zich vaak schuldig of verantwoordelijk voor de scheiding. Ze kunnen op hun tenen gaan lopen, of zich juist in hun schulp terugtrekken.

Waarschijnlijk heb je als ouder in deze situatie veel aan je hoofd en is het moeilijk om met volledige aandacht bij jullie kind te zijn en hem of haar te begeleiden, terwijl je dat wel zou willen.

 

De Kindbehartiger kan je bijvoorbeeld helpen bij:

-advies rondom gezamenlijke besluiten/opstellen ouderschapsplan

-hoe vertellen we ons besluit om uit elkaar te gaan aan de kinderen?

-aanpassingen in omgangsregeling

-contactverlies met een ouder

-luisterend oor voor kinderen bieden ten aanzien de bijkomende emoties en gevoelens, d.m.v. gesprekken, spel en/of creatieve uitingsvormen

-voorbereiden op gesprekken met de kinderrechter of gesprek met Kindbehartiger samen met de rechter of de Kindbehartiger vertaalt jouw stem aan de rechter. Ook kan de Kindbehartiger uitleg geven over het besluit van de rechter. 

 

Op deze website: www.kindbehartiger.nl  kunnen zowel ouders, kinderen als professionals meer informatie vinden over wat de Kindbehartiger kan betekenen in een scheidingssituatie.

 

Iedere scheidingssituatie is anders. Dit betekent dat het werk van de Kindbehartiger maatwerk betreft.
Hieronder staat een globaal beeld van wat kan worden verwacht van de ondersteuning via een Kindbehartiger.

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 

Intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk (als ouders) dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van de Kindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd.

De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd (vanaf 12 jaar ook kinderen zelf en vanaf 16jaar mogen zij zelfstandig in contact treden) en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt, zodoende maken we afspraken voor de specifieke situatie. (richtlijn tarieven; zie kopje tarieven) 

 

Overeenkomst:

De werkdoelen worden vastgelegd in de overeenkomst Kindbehartiger en door een ieder bevestigd.

 

Kindgesprek:

De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling.

 

Oudergesprek:

Er vinden (afzonderlijk) gesprekken met ouders plaats over de beleving van de ouders, wat zij nodig achten voor hun kind en wat de wensen zijn voor de toekomst.

 

Terugkoppeling:

Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen vanuit de kindgesprekken. Ouders krijgen tips en tools aangereikt.

 

Familieleden en partners van de ouders:

Daar waar nodig kunnen overige familieleden, de partners van ouders en andere belanghebbenden betrokken worden.

 

Werkdoelen:

Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.

 

Dossier:

De Kindbehartiger houdt in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.

 

Samenwerking professionals:

De Kindbehartiger werkt in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.

 

Eindgesprek:

Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en de ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) over de bevindingen vanuit de gesprekken. Verslaglegging vindt plaats ter afronding van een traject. Veelal wordt er een proefperiode afgesproken, waarna bij de Kindbehartiger kan worden geëvalueerd of de afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de eventuele nazorg.