Workshops & Lezingen

KLEB® licentietrainers zijn opgeleid om workshops en lezingen te geven over de verborgen wereld van kindertekeningen.

Dit kan voor uiteenlopende doelgroepen, voor geïnteresseerde ouders (bijvoorbeeld als thema-avond op school, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin of op particuliere aanvraag), maar ook voor professionals (bijvoorbeeld op studiedagen, als onderwerp voor bij-/nascholing of als verdiepend thema voor werkoverleg) en voor het onderwijs(opleiding tot leerkracht, pedagogisch medewerker, verscheidene opleiding in de (jeugd-) zorg).

Lezingen bestaan voornamelijk uit het zenden van informatie, kennisoverdracht, met deels interactie in de vorm van mogelijkheid tot stellen van vragen.

Workshops hebben een meer interactief karakter en laten deelnemers ook ervaren wat tekenen doet op gevoelsniveau. Uiteraard wordt tijdens workshops ook kennis overgedragen over de verschillende signalen uit kindertekeningen.

Belangrijke achtergrond informatie: 

  • Licentietrainers zijn zich bewust van wat tekeningen laten zien en kunnen doen. Vanuit dat oogpunt weten zij hoe belangrijk het is verantwoord en respectvol om te gaan met tekeningen en wat zij vertellen. 
  • Licentietrainers weten dat een tekening op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden en dat alleen het kind diep van binnen (bewust of onbewust) echt weet wat het wil vertellen. 
  • Licentietrainers zorgen voor hun eigen stijl; eigenheid in hun manier van verspreiden van deze boodschap, maar onthouden waar zij het geleerd hebben.
  • Licentietrainers laten zich niet verleiden tot het 'even' doen van een tekeninglezing, omdat zij weten dat een gedegen lezing aandacht vraagt.