Professioneel palet aan opleidingen en werkervaring

relevante opleidingen & eerdere werkervaring:

 • kinderverpleegkundige 
 • verpleegkundige op het consultatiebureau (CJG)
 • lactatiekundige; eigen spreekuur op consultatiebureau en consulten aan huis als zelfstandige 
 • KIM (communicatie, interactie en managementvaardigheden)
 • manager geboortezorg (zorgmanagement Erasmus Universiteit) kraamzorg en eerstelijns geboortecentrum
 • aandachtsfunctionaris vroegsignalering kindermishandeling

huidige functies

 • gecertificeerd coach (effortless coach opleiding/NOBCO)
 • manager kinderopvang, KDV 0-4 jaar, BSO 4-12 jaar en peuteropvang 2-4 jaar
 • training kindertekeningen lezen en begrijpen (KLEB)
 • licentietrainer voor KLEB, workshops&lezingen (SKJ geaccrediteerd)
 • opleiding tot kindertolk® vlg de PRESENT CHILD® methode

uitgeoefende relevante nevenfuncties

 • lid adviescommissie Raad voor de Kinderbescherming 
 • lid oudercommissie speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

 

www.linkedin.com/in/vera-ten-brink