Professioneel palet aan opleidingen en werkervaring

relevante opleidingen & eerdere werkervaring:

 • kinderverpleegkundige 
 • verpleegkundige op het consultatiebureau (CJG)
 • lactatiekundige; eigen spreekuur op consultatiebureau en consulten aan huis als zelfstandige 
 • KIM (communicatie, interactie en managementvaardigheden)
 • manager geboortezorg (zorgmanagement Erasmus Universiteit) kraamzorg en eerstelijns geboortecentrum
 • manager kinderopvang (KDV, BSO en peuteropvang)
 • aandachtsfunctionaris vroegsignalering kindermishandeling

huidige functies 

  • coach (effortless coach opleiding/NOBCO)
  • beoordelaar/onderzoeker bij Centrum Indicatiestelling Zorg
  • training kindertekeningen lezen en begrijpen (KLEB)
  • licentietrainer voor KLEB, workshops&lezingen (SKJ geaccrediteerd)
  • opleiding tot kindertolk® vlg de PRESENT CHILD® methode
  • gecertificeerd kindbehartiger 

   

  uitgeoefende relevante nevenfuncties

  • lid adviescommissie Raad voor de Kinderbescherming 
  • lid oudercommissie speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

   

  www.linkedin.com/in/vera-ten-brink